ΜΕΡΗ ΣΚΗΝΗΣ

 

A. Κυρίως αυλαία
B. Αρλεκίνος
C. Πλευρικές κουίντες
D. Αέρια
E. Κυκλόραμα ή αυλαία βάθους
F. Κουίντες

 

 

 

Επι πρόσθετα μπορεί να έχει πυροκουρτίνα και αυλαία μέσης.