ΕΙΔΗ ΑΥΛΑΙΩΝ

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατηγορίες αυλαίων θεάτρου:

Ελληνική Αυλαία

Κυκλική Αυλαία

Austrian Αυλαία

Venetian Αυλαία

Tab Αυλαία

Αυτή η κουρτίνα ανοίγει με μηχανισμό. Όταν την αφήνουμε κάτω κλείνει όλη την σκηνή όπως οι ελληνικές αυλαίες.